درخت_بادام منقا،بادام دیر گل کاغذی ،

درخت_بادام منقا ،بادام دیر گل کاغذی ،بادام اصلاح شده پیوندی با توجه به خشکسالی های اخیر در چندین سال گذشته بدلیل کاهش نزولات آسمانی و به جهت حفظ پوشش های گیاهی، کاشت گونه های خشکی پسند در شرایط دیم اهمیت به سزایی یافته است. به علاوه جهت بهره وری اراضی غیر بارده به باغی ضرورت کاشت نهال هایی همچون بادام مناسب می باشد.

شرکت سازنده :
نهالستان پارس
فروش به صورت :
خرده فروشی، عمده فروشی
مدل :
سال 1400
کشور سازنده :
ایران
نوع نهال :
اصلاح شده پیوندی
نوع پوست :
کف مال پوست نازک
مشاور خرید نهال :
09152157465
استارتر مورد نیاز :
2 کیلو
بادام کاغذی :
بادام منقا
کانال رسمی در تلگرام :
telegram.me/irantree
زمان گل دهی :
متوسط دیر گل
ارقام گرده دهنده :
فرانسیس،ربیع
قیمت نهال بادام :
تماس بگیریذ
فکس نهالستان پارس :
02142693962
مناطق قابل کاشت :
خشک ،آهکی،معتدله
مشاوره فروش نهال :
09159157465
پایه :
بادام تلخ
قیت همکار / عمده فروشی :
استعلام قیمت

توضیحات محصول

بادام ،از محصولات مناطق معتدله گرم میباشد،نیاز سرمائی جوانه های گل در،بادام ، 100 الی 400 درجه دمای بین صفر الی 7 درجه سانتیگراد میباشد.،بادام ، در دوره استراحت در زمستان تا دمای منفی 22 درجه سانتیگراد را تحمل مینماید.تفاوت زمانی بین ارقام ،بادام ،دیر گل و،بادام ، زود گل در ،بادام ، 10 الی 15 روز میباشد. بادام ریشه های عمیق تولید میکند و مقاوم به خشکی، خاکهای شنی و سنگلاخی است. از جمله درختانی است که در باغبانی میتوان به صورت دیم اقدام به کاشت آنها نمود.تولید وعرضه انواع، بادام دیرگل کاغذی، بریرپایه،بادام ، تلخ اصلاح شده پیوندی
برای احداث موفقیت آمیز یک باغ بادام، انتخاب پایه مناسب اهمیت فراوانی داردوانتخاب یک پایه با تمام خصوصیات مطلوب امکانپذیر نیست بلکه بایستی با توجه به شرایط اقلیمی، شرایط خاک، نوع رقم وآفات وبیماریهای غالب هر منطقه،پایه مطلوب را انتخاب نمود. همچنین دستیابی به ترکیب مناسبی از پایه وپیوندک با توجه به شرایط اقلیم وخاک برای نیل به عملکرد مطلوب اهمیت زیادی دارد.پایه های مختلفی برای بادام معرفیومورد استفاده قرار می گیرند. امروزه ارزیابی، اصلاحوگزینش پایه، قسمتی از مهمترین برنامه های تحقیقاتی بادام را تشکیل می دهند. مهمترین خصوصیات در انتخاب یک پایه عبارتند ازلف ـ خصوصات خزانه ای (Nursery Characteristics )
سهولت تکثیروریشه زایب ـ خ صوصیات پایه درشرایط اغ (Orchard Characteristics
قابلیت انتقال بالا (کم بودن تلفات در هنگام کشتنهال)
کنترل رشدواندازه درخت
زودرسی ( Precocity )
پر محصولی ( پایداریومیزان تولید محصول)
کارایی بالای جذب آبوعناصر(High water & nutrient efficiency)
قدرت استقراروسیستم ریشه قوی (Good anchorage)
تولید پاجوش کمتر (Low sucker production)
مقاومت ب عوامل زنده وغیر زنده (Resistance to biotic & abiotic factors)
سلامت نهال،بادام ،: عاری بودن ازویروسها، فیتوپلاسماهاوسایر عوامل بیماریزا یکی از عوامل موثر در موفقیت پایه ها محسوب می شود زیرا این عوامل بیماری زا از طریق پیوندوتکثیر رویشی پایه های کلونال می تواند به تمام درختان گسترش یابد.پایه های بذری ،بادام ،تلخ:
درختان بادام تلخ منبع اصلی تولید پایه های بذری بادام می باشند که توسط تولید کنندگان نهال  مورد استفاده قرار می گیرد. از بذور بادام تلخ ترجیحاً به عنوان پایه استفاده می شودوگزارش شده است که نسبت به بذور شیرین برتری دارندوپایه های قوی تری تولید می کنند.
پایه های بذری تلخ اغلب کمتر بوسیله جوندگان خورده می شوندوبنابراین بهتر حفاظت می شوند.
پروناسین (prunasin) که یک گلیکوزید سیانوژنیک در بافتهای ریشه، شاخه وبرگ ها می باشد، همبستگی زیادی با مقاومت به آفت کرم سفید ریشه (Capnodis) داردومقاومت به این آفت در بادام تلخ بیشتر است.
ارقام،بادام ، در ایران
بادام های بومی:مامائی، ربیع(علی اکبر ربیع)، سفید(محبعلی)، منقا، کف مال، نجف آبادی، کاغذی، جد مامائی، تاجری، انجیری، دوبهر، شمشیری، پسته ای، سنگ دیزج، شاهپوری کرمانیومقصودلو
،بادام ،مامائی،بادام ، رقم مامائی منشاءآن ایران می باشدکه زمان گل دهی آن متوسط دیر گل است. زمان رسیدن میوه،بادام ، زودمیباشدو نوع پوست چوبی میوه خیلی سخت با طعم مغز شیرینو درصد مغز26%است.از نظرعادت باردهی نیز بر روی شاخه یکساله و نوع باروری آن خودناسازگار است. ارقام گرده دهنده،بادام ، ربیع و سفیدو دارای عملکرد زیادمی باشد.
،بادام ،ربیع
منشاء،بادام ، رقم ربیع ایران است. زمان گل دهی متوسط دیر گلوزمان رسیدن میوه زوداست. نوع پوست چوبی میوه خیلی سخت با طعم مغز شیرینورنگ مغز روشن بادرصد مغز 33% می باشد.
عادت باردهی آن به صورت شاخه یکساله واسپورواز نظر نوع باروری خودناسازگار است. رقم گرده دهنده آن مامائیوعملکردآن زیاد می باشد.
،بادام ،آذر (A.H.50)
بادام رقم آذر که منشاءآن ایران است.از لحاظ زمان گل دهی دیر گل می باشد. زمان رسیدن میوه متوسط می باشدونوع پوست چوبی میوه نیمه سنگی است. طعم مغز خوبورنگ مغز قهوه ای روشن، درصد مغز 38-40% است.از لحاظ نوع باروری خودناسازگار می باشد.ارقام گرده دهنده آن ،بادام ،سهند,،بادام ،شکوفه و،بادام ،یلدامی باشدواز لحاظ عملکرد خیلی بالا می باشد.سهند (L-62)بادام رقم سهند منشاءآن ایران می باشد. از نظر زمان گل دهی دیر گل می باشدواز لحاظ زمان رسیدن میوه متوسط رس است. نوع پوست چوبی میوه سنگی است .طعم مغزخوبودرصد مغز 27-33% با رنگ قهوه ای روشن است.از نظر نوع باروری این رقم خود ناسازگاروارقام گرده دهنده آن شکوفه,آذرویلدامی باشند. از لحاظ عملکرد خیلی بالا می باشد.
ارقام گرده دهنده این رقم سهند,شکوفهویلدا است.
عادت باردهی آن بر خلاف ارقام مذکور که اسپور می باشد، مخلوط(شا خه یکساله+اسپور)است. از نظر نوع باروری خودناسازگاروارقام گرده دهنده شامل شاهرود21, شاهرود15وشاهرود18 می باشد. عملکرد خیلی بالا می باشد.
تونو( Tuono)،بادام ، رقم تونو( Tuono) منشاءاین بادام ایتالیااست. زمان گل دهی آن دیر گلوزمان رسیدن میوه زود تا متوسط است. نوع پوست چوبی میوه سنگی با طعم مغز خوبورنگ قهوه ای روشنودرصد مغز38-40% است. عادت باردهی آن اسپوراستونوع باروری آن خودسازگاراست. رقم گرده دهنده تونوودارای عملکردخیلی بالا می باشد.
 مغز 35-38% است. از لحاظ نوع باروری خودسازگارورقم گرده دهنده آن سوپرنووا است.عملکردآن نیزخیلی بالامی باشد
تهیه کننده : مریم فقبه نؤا
شما میتوانید به صورت مستقیم بدون واسطه به دو صورت حضوری و غیر حضوری اقدام به تهیه نهال مورد نظر نماییدنگران بعد مسافت و خشک شدن و خطای نهال نباشید زیرا همکاران ما نهال مورد نظر شما را پس از هرس ریشه و ضد عفونی و پرالیناژ( عبارت است از آغشته کردن ریشه نهال به موادی چسبنده و ضدعفونی کننده.)در  بسته بندی داخل نایلون و کیسه پیچیده و لیلبل گزاری شده در اولین فرصت به مقصد ارسال مینمایند به همراه کلیه نهالها دفترچه راهنمای کاشت موجود میباشد که در ان به طورکامل چگونگی حفر گودال -کاشت نهال -فاصله بین درختان-نحوکود دهی-آبیاری-روشهای صحیح هرس درختان-توضیح داده شده است

با توجه به تجربیات سالهای گذشته در ارسال نهال به نقاط مختلف کشور به طریق ذیل عمل میشود
1- ارسال نهال مورد نیاز از طریق پایانه اتوبوسرانی: دراین روش نهالها بسته بندی و بعد از تحویل به قسمت باربری ترمینال  پس از یک روز کاری نهال به دست متقاضی خواهد رسید

هشدار:با توجه به تبلیغات در اینترنت در مورد محصولات ایران درخت به اطلاع میرساند نهالستان ایران درخت هیچگونه نماینده و شعبه ای ندارد


نهالستان پارس مهندس زردادی 09159157465
[مشهد]
  • نوع فعالیت: تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات
  • خدمات/محصولات : نهالستان پارس، نهالفروشی، مهندس زردادی، گیاه_آپارتمانی، گیاهان_دارویی، پایه_رویشی گلابی، خراسان رضوی، پایه رویشی گیلاس، خرید نهال، پایه رویشی هلو، پایه GN—پایهGF677، فروش نهال، پایه مالینگ، Nursery tree pars، بذر گلابی، احداث باغ
  • نوع مالکیت: شرکت با مسئولیت محدود
  • تلفن: 0051-37413111، 00915-9157465، 00915-2157465، 00933-5351573
محصولات و خدمات