سرمازدگی در درختان میوه و روش های جلوگیری از آن

ضد یخ طبیعی گیاه ( تیوفر)،Natural Plant Antifreeze Thiofer مقاوم سازی گیاه به سرما زدگی و یخبندان، مقاوم سازی گیاه به گرمازدگی، افزایش کمیت و کیفیت تولید ،مقاوم سازی گیاه به برخی آفات و بیماری ها ،ضدعفونی کردن خاک و از بین بردن بذر علف های هرز از جمله فواید استفاده از ضد یخ طبیعی گیاه، ( تیوفر) میباشد

مسئول نهالستان :
09152157465
مدیریت :
09159157465
ضد یخ گیاهی :
تیوفر
مشاوره :
09335351573
قیت همکار / عمده فروشی :
استعلام قیمت

توضیحات خدمت

مقاوم سازی گیاه به سرما زدگی و یخبندان، مقاوم سازی گیاه به گرمازدگی، افزایش کمیت و کیفیت تولید ،مقاوم سازی گیاه به برخی آفات و بیماری ها ،ضدعفونی کردن خاک و از بین بردن بذر علف های هرز از جمله فواید استفاده از ضد یخ طبیعی گیاه، ( تیوفر) میباشدهر بار مصرف Thiofer موجب کمک به گیاه در افزایش مقاومت به مدت 15 الی 20 روز می گردد محصولی از شرکتbimas tarım

،یخ زدگی درختان، از مهمترین عوامل خسارتزا در محصولات کشاورزی است، حتی اگر عملیات زراعی و مدیریتی به طور کامل انجام گیرد، یک شب یخبندان موجب از دست رفتن کامل محصول می شود.

کشاورزان و باغداران  تهیه، ضد یخ گیاهان، برای ،جلوگیری از سرمازدگی، احتمالی توصیه میشود:‌پاشیدن، ضد یخ گیاهان، روی درختان، مقاومت گیاهان را در برابر سرمازدگی، را افزایش داده و در اثر استفاده از این ماده میوه ها بزرگتر، سنگین تر، براق تر و خوشمزه تر می شود

،ضد یخ طبیعی گیاه، ( تیوفر)  برای پیشگیری از آسیب ها و خسارات ناشی از سرما و یخبندان می باشد.

فرمول ویژه و منحصر به فرد آن شامل حدود 60 نوع ماده غذای، اسید های آمینه، پروتئین های ضد یخ و باکتری های خاص می باشد که علاوه بر مقاوم سازی گیاه نسبت به سرما، گرما و خشکسالی کودی بسیار قوی و مفید برای کلیه گیاهان است که آثار استفاده از آن در طول فصل رشد و در زمان برداشت به راحتی قابل مشاهده است.

ضد یخ طبیعی گیاه  دمای انجماد را تا 7 الی 8 درجه سانتی گراد کاهش میدهد که میزان این درجه بسته به عوامل محیطی و مقاومت ذاتی گیاه قابل تغییر است.

،ضد یخ طبیعی گیاه ،فقط برای پیشگیری از خطر سرمازدگی است در مورد گیاهانی که دچار خسارت سرما شده اند عملکرد چندانی نخواهد داشت.

ضد یخ طبیعی گیاهتیوفر شامل گروهی از باکتری های تیوباسیلوس (1) است که به طور طبیعی در زمین موجودند. این باکتری ها یک سری محصولات بیولوژیکی در زمین تولید می کنند
    افزایش توانایی گیاه در تحمل گرما و خشکی،    افزایش توانایی گیاه در تحمل سرما و یخ بندان،    کاهش اسیدیته خاک،    افزایش حلالیت فسفات ها در زمین و غنی سازی خاک با میکرو و ماکرو المان ها،  تثبیت نیتروژن آزاد هوا در خاک.،    کمک به جذب مواد غذایی معدنی ، به خصوص فسفر و میکرو المان ها،    مقاوم سازی گیاه به برخی آفات و بیماری گیاه،    ضد عفونی کردن خاک و از بین بردن بذر علف های هرز

نحوه عملکرد ضد یخ گیاهی
-    نقطه انجماد NPA بسیار پائین است، در آزمایشات آزمایشگاهی ثبت شده که NPA در 17 درجه سانتیگراد در 5/2 ساعت منجمد شده و در 90 دقیقه اول دمای c5/2+ حفظ شده و در زمان باقیمانده زیر c5/1+ سقوط نکرده است. این مساله نشان می دهد که NPA از خطر یخ زدگی حداقل تا 3 ساعت بدون هیج تاثیر بیو شیمیایی حفاظت می کند .

2-    گیاهان پس از اینکه باکتری تیوباسیلوس که از ترکیب Oxaloacetic acid, RusticyAnin و piruvic acid و مواد معدنی ساخته شد. فعالیت فتوسنتزی شدید و سنگینی انجام می دهند. این آنزیمها همان پروتئین ها هستند و مولکولهای بسیار بزرگی دارند. آنها دارای ساختار پیچیده ای هستند بخشی از این انزیمها مواد معدنی می باشند. این بدان معناست که مواد مولکولی metaloorganic هستند. در این محصول، به میزان کافی مواد معدنی همانند موادی که در داخل آنزیمها موجود است وجود دارد. Rusticyanin حاوی مس است. زمانیکه مقدار کمی از این آنزیم برای گیاه استفاده شود خیلی سریع و آسان جذب گیاه شده و به واکنش های بیو شیمیایی (زیستی – شیمیایی) متصل می شود. و به طور مستقیم و غیر مستقیم مسئول تولید گلوکوپروتئین می شود. گیاهانی که بتوانند این پروتئین را بسازند می توانند در برابر سرما و یخ زدگی مقاومت کنند .

3-    Pirovic acid مسئول نقطه آغاز تولید محصولات متابولیکی در فرآیند فتوسنتز است در چرخه زیر می توانید این مساله را به خوبی ببینید.

4-    ترکیبات زیادی وجود دارد که در طول چرخه kreb (چرخه اسید سیتریک) ساخته شده و بازسازی می شوند. این ترکیبات شامل شکل اکسیده Falvin Adenin Dinvckotide , (NAD+), nicotinumid adenine dinucleotid که همان (FAD) است و نقطه مقابل صورت کاهش یافته انها می باشد .

NADH, FADH2. NAD+FAD

گیرنده الکترون هستند و هنگامیکه اجزای مورد عمل در چرخه kreb اکسیده می شوند و الکترونها را رها میکنند کاهش می یابند

چرخه kreb هنگامی شروع می شود که pyruvate که در سیتوپلاسم سلول و در جریان ساخته شدن گلیلولیز به میتو کندری منتقل می شود، جائیکه اکثر انرژی در گلیلولیز استخراج می شود. در میتوکندری pyruvate به acetyl coa تبدیل می شود و این کار را از طریق آنزیم pyruvate caiboxlase انجام می دهد. به طور کلی،      Acetyle-Coa با یک ترکیب چهار تایی کربن که oxaloacetate نام دارد ترکیب می شود و 6 اسید کربن می سازد. این ترکیب 6 کربنه به ترکیب 5 و چهار کربنه تجزیه می شود و 2 مولکول دی اکسید کربن را آزاد می کند. در همان زمان دو مولکول NADH تشکیل می شوند. سرانجام اسکلت کربن 4-C تحت تاثیر سه واکنش اضافی قرار می گیرد که سبب ساختن Guanosine Triphos Phate (GTP)، FADH2، NADH می شود که به موجب آن oxaloacelate احیایی می شود. سپس FADH2و NADH به سمت زنجیره انتقال الکترون حرکت می کنند. زنجیره ای که در غشاء میتوکندری جاسازی شده است. GTP یک ترکیب پر انرژی است که برای باز سازی ATP از ADP بکار می رود بنابراین، هدف اصلی از چرخه kreb فراهم کردن الکترونهای پر انرژی در شکل2FADH و NADH می باشد که به سمت زنجیره انتقال الکترون در حرکت هستند .

الکترونهای پر انرژی که در NADH و FADH2هستند به سمت مجموعه آنزیمهای کمپلکس در غشاء میتوکندری حرکت می کنند .

3 کمپلکس به ترتیب برای ایجاد انرژی در NADH و FADH2و تبدیل آن به ATP کار می کنند :

ریداکتاز (احیاء) NADHQ، احیاء سیتوکروم (Cytochrom) و اکسیده کردن سیتوکروم الکترون پذیرنهایی در زنجیره انتقال الکترون اکسیژن میباشد. هر کمپلکس نسبت به کمپلکس قبل انرژی کمتری دارد که در نتیجه هر یک از این کمپلکس ها می تواند الکترونها را بپذیرند و بطور موثری انرژی های بیشتری را اکسیده کنند. در حقیقت این کمپلکس ها انرژی را در درون الکترونها ذخیره می کنند تا بوسیله آن پروتون را به درون غشاء مینوکندری بفرستند و به موجب آن شیب پروتون را بسازند در عوض این انرژی الکترو – پتانسیل تبدیل به انرژی شیمیایی می شود و این تبدیل از طریق هدایت جریان پروتون جهت بازگشت به شیب شیمیایی و نیز کانالهای ویژه پروتون که از ADP، ATP میسازند صورت می گ��رد .

تقریباً دو مولکول ATP در طول واکنش چرخه kreb ساخته می شوند در حالیکه تقریباً 26 الی 36 ATP بوسیله چرخه انتقال الکترون احیاء می شوند. به طور خلاصه، اکسید اسیون کلوگز از طریق کاهش NAD+ و FADH به فسفریل دار کردن ADP برای تولید ATP ساخته می شود. بنابراین، این فرآیند به عنوان فسفریل دار کردن اکسایشی شناخته شده .

اسید Piruvic و rusticyamin و اسید oxaloacetic همگی با هم گیاه را در ساختن AFP در زمان کوتاهی کمک می کنند. این AFP از 6 گروه از مواد تشکیل شده است. در واکنش های بیو شیمیایی، اسید oxaloacelic بعد از اسید piruvic در گیاه ساخته می شود. اگر ما این سه ماده را با تعداد زیادی از یونهای معدنی و کلاتهای آنها به گیاه بدهیم، گیاه می تواند به آسانی آنها را جذب کند .

این باکتری که در این ضد یخ موجود است می تواند پس از محلول پاشی روی گیاه به تولید مواد مشابه ادامه دهد. در این زمان PH ضروری محیط توسط این ضد یخ ساخته می شود. در این فاصله زمانی مواد معدنی با استفاده از خود گیاه و همچنین ضد یخ CROPAID برای تولید این مواد فعالیت می کند . هنگامیکه باکتری وارد گیاه می شود، مواد ارگانیک بوسیله آنها ساخته می شود. آنها شروع به ساختن AFP از طریق انجام واکنش با یونهای فلزی از سلولهای گیاه و تولید ترکیبات جدید می کنند .

به طور خاص، جائیکه AFP و AAA در مدت زمان کوتاه در اندامهای سبز گیاهی (برگها و شاخه های سبز و جوان) ساخته می شوند چنین واکنشها و فعالیتهایی انجام می گیرد .

منبع:http://www.boshraamin.com

 

نهالستان پارس مهندس زردادی 09159157465
[مشهد]
  • نوع فعالیت: تولید کننده، وارد کننده، عمده فروش، خرده فروش، صادر کننده، خدمات
  • خدمات/محصولات : نهالستان پارس، نهالفروشی، مهندس زردادی، گیاه_آپارتمانی، گیاهان_دارویی، پایه_رویشی گلابی، خراسان رضوی، پایه رویشی گیلاس، خرید نهال، پایه رویشی هلو، پایه GN—پایهGF677، فروش نهال، پایه مالینگ، Nursery tree pars، بذر گلابی، احداث باغ
  • نوع مالکیت: شرکت با مسئولیت محدود
  • تلفن: 0051-37413111، 00915-9157465، 00915-2157465، 00933-5351573
محصولات و خدمات